Очна, Дистанційна Та Змішана Форма Навчання Від Чого Залежить Формат Нового Навчального Року 2022-2023

А додаток “онлайн” (або “e” в англійському терміні) свідчить про метод набуття нових знань і навичок, а також взаємодії з тьютором. Модель передбачає основну роботу в режимі онлайн за розробленими https://deveducation.com/ дистанційними курсами. Індивідуальний навчальний план затверджує заклад освіти і підписують батьки. У цьому плані прописані порядок, темпи засвоєння матеріалу, а також контрольні заходи. Решта […]